مزایای خدمات

با دقت خدمت می کند

Technical Services (2)

خدمات فنی

مدل های محصول را متناسب با نیاز مشتری سفارشی کنید

Quality Guarantee

تضمین کیفیت

از انتخاب مواد تا پوشش ، لایه به لایه کنترل کنید

Logistics Service

سرویس لجستیک

ورود داخلی 8 ساعته ، جنوب شرقی آسیا 48 ساعت ورود ، اروپا و آمریکا 72 ساعت ورود

Company vision

چشم انداز شرکت

بر روی فن آوری های کاربید و نیاز مشتری تمرکز کنید ... برای تأمین نیازهای اجتماعی خردهای تیم را جمع کنید.

Company mission

ماموریت شرکت

عصر کاربید را راهنمایی کنید ، سفر جدید آسیاب انتهایی را باز کنید.

Management idea

ایده مدیریت

یک روحیه کاری ایجاد کنید ... کیفیت عالی را دنبال کنید.

Company value

ارزش شرکت

واقع بینانه و نوآورانه ... ایجاد اعتماد با فناوری with صمیمانه همکاری.